صفحه اول

دانلود آاپ رادیو برای Android

به رادیو صدای دوست خوش آمدین 

 

بنويسيد به ديوار سكوت ، عشق سرمايه هر انسان است
بنشانيد به لب ، حرف قشنگ ، حرف بد وسوسه شيطان است